Sor Hap lojmIt Sliding lojmIt juH Dachegh puchpa'

Sor Hap lojmIt Sliding lojmIt juH Dachegh puchpa'

mI' item: dr02b-210

dimensions: Width: mm 600-900;

'ab: 1,450-2,100 mm

logh customize: 2350 * 1100 * 40 mm

description

mI' item: dr02b-210

dimensions: Width: mm 600-900;

'ab: 1,450-2,100 mm

logh customize: 2350 * 1100 * 40 mm

warranty: warranty vuS 5 DIS

features: 'IHmoH feeling lojmIt endows unique HablI' pe'meH.

pong: puchpa' Sor Hap lojmIt Sliding lojmIt juH Dachegh

qatlh goldea wutlh?

cher goldea pa' 1986, targhHom veDDaq noch exporter manufacturer 'ej frodr08r-806 m jungwoq.

dedicated goldea taS QoQ 'IH lIng wa' DuHIvDI' Hoch qorDu', ghaH Sar products, qoD lojmIt, DaH nobvam puchpa' vanity, wardrobe law' law' flooring.

puS 70 Sep, targhHom veDDaq neH exporting noch exports goldea

1. pvc durable je, eco-friendly: jeD pvc mIllogh qonwI' qoSta' (18) apply DughajmoH PP mIllogh qonwI' qoSta', baS environment-friendly Human-friendly je, nIpon goldea 'ej je Dev tIq lifespan lojmIt laHlIj mIllogh qonwI' qoSta'

2.e0 ghap e1 mdf tIj: e1 e0 'ej mdf tIj apply goldea, ngaDmoH 'ej HoS lojmIt ensure jen ghu'vetlh.

3. henkel glue: jen laHlIj apply goldea DughajmoH german cracking, bot glue, ngaDmoH 'ej naQmoH wanI'mey lojmIt ensure baS

4. jeD HeH-ghom Dop loS: HeH loS Dop pvc jeD apply goldea (80s) ghom, QIH bot 'oH during transportation 'ej je 'oH super waterproof.

product


mortise 'ej tlham Tenon: antique chinese mortise 'ej Tenon, tlham vagh poH HoS law' HoS motlh tlham DuDwI' beq lojmIt

DuH HIvje' Sar: pIm customer poQ yon Sar DuH HIvje'.

jInmol case

laSvargh De'


laSvargh:

1. german homag pe'meH HablI', automatic loading unload pat je apply, size accuracy 10 SIch, wa' worker naQ Qap tlhegh 'oHba' chav goldea.

2. bit, baS laH, Hab tlhegh ensure qeq 9 taiwan engraving HablI' Separ.

3. dust glue tlhab spray pa' je spinning ta' vutmeH be vabDot glue ghor beq, yotlhmeyvo' QaQ working environment je DuHIvDI' worker 'oH.

4. QaQ adhesion wIDublaH pvc mIllogh qonwI' qoSta', 60 cha'DIch lamination poH guarantee laHlIj pvc mIllogh qonwI' qoSta' tIj DuHIvDI' lamination HablI'.

5. lojmIt toughen 'ej je boch ghor ensure HablI' bIr press 26.

6. simultaneous pe'meH cha' HeH wej lojmIt deform baS chav, HablI' sawing.

7. transportation tlhegh apply goldea vo' start pItlh, lojmIt ghor QaD jIHMej je je neH user qaStaHvIS jungwoq.

8. nIpon qung HablI' guarantee qar qung position, natlhlu'mo' 'ej size qeq.

FAQ

1. laH ngaQ qung qeq SoH?

vaj maHvaD ngaQ qIvDaj 'ej qung qeq bImejnIS, ghotvam'e' je luq. vaj nuqneH ngaQ qIvDaj 'ej sample ngeH maHvaD qaStaHvIS wa'DIch.

2. nuq 'oH chom wa' Capacity? nuq 'oH packing?

packing: foam tIj 'ej foam mep bag 'ej HoS chipboard, (le' package poQ acceptable maHvaD)

3.. jaj 'ar bImejnIS qeq samples?

vaj ghaH pagh DuywI' poQ, rIn 'oH 'emvo' 10 jaj.

nuqneH jen laHlIj puchpa' Sor Hap lojmIt juH Dachegh lojmIt je competitive 'ay' sliding vo' laSvargh je'. vegh development DIS, DaH DISov je wa' Dev manufacturers 'ej Sar law' pa' 'aH le'be' suppliers. assured je' laH leS SoH.

Hot Tags: Sor Hap lojmIt juH Dachegh lojmIt, manufacturers, suppliers, laSvargh sliding puchpa'
relate products

inquiry